به گزارش روابط عمومی فرمانداری عنبرآباد عیسی توکلی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری عنبرآباد طی بازدید سر زده ای از ادارات امور منابع آب و بهزیستی بازدید کرد.

این بازدید به منظور بررسی روند خدمات دهی به ارباب رجوع صورت گرفت

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد