افشاری پور با اشاره به لغو شدن طرح کدینگ گفت : از امروز شنبه مورخ ۱۴ آبان ماه استفاده از کارت آزاد بنزین فقط در جایگاه سوخت بحرینی صورت می‌پذیرد.

وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از ایجاد صف های طولانی عنوان کرد و گفت : شهروندان جهت سوخت گیری با کارت آزاد بنزین می‌توانند به جایگاه سوخت بحرینی مراجعه کنند.

وی افزود : سوختگیری با کارت های شخصی سوخت در تمامی جایگاه های سوخت شهرستان امکان پذیر است و شهروندان می‌توانند جهت سوختگیری با کارت سوخت شخصی در تمامی جایگاه ها اقدام کنند.


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد