گزارش تصویری بازدید فرماندار عنبرآباد از روستاهای زاخت،ملک آباد و سعدآباد به اتفاق نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس و امام جمعه عنبرآّباد-دوشنبه 2 آبان ماه 1401