بازدید فرماندار عنبرآباد به اتفاق مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان از پروژه های راهداری شهرستان عنبرآباد 
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد صبح امروز یکشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱ یزدان افشاری پور فرماندار عنبرآباد به اتفاق محمودی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان از پروژه های راهداری شهرستان عنبرآباد بازدید کردند.
 
فرماندار عنبرآباد در این خصوص گفت : تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی از اولویت های اصلی مجموعه مدیریتی شهرستان است
 
وی افزود : اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و راهداری شهرستان در دستور کار قرار دارند
 
فرماندار عنبرآباد گفت : در کمیته برنامه ریزی شهرستان در خصوص پروژه های راه‌سازی و عمرانی اعتبار قابل توجه ای را اختصاص داده ایم.
 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد