تکریم ارباب رجوع در اولویت کاری مجموعه مدیریتی شهرستان 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد صبح امروز یزدان افشاری پور فرماندار عنبرآباد به اتفاق توکلی،معاون سیاسی امنیتی فرمانداری از ادارات آب،محیط زیست و ثبت احوال بازدید کردند.

 فرماندار عنبرآباد با اشاره به بحث تکریم ارباب رجوع گفت : بازدید های سرزده از ادارات شهرستان به منظور بررسی نحوه خدمات دهی به شهروندان به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

افشاری پور افزود : تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات مردم در اولویت کاری مجموعه مدیریتی شهرستان قرار دارد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد