افتتاح اولین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستای تلشیراز عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد باحضور امام جمعه،نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس،فرماندار،معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری ،بخشدار،رئیس اداره ورزش،ایزدی فرماندار سابق و سایر مسئولین اولین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستای تلشیراز عنبرآباد با اعتباری بالغ بر 12میلیارد ریال افتتاح شد