به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد اردوی جهادی مسئولین عنبرآباد،همراه با برپایی میز خدمت در روستای حجت آباد عنبرآباد برگزار شد.

 فرماندار عنبرآباد با تا کید بر خدمت رسانی سریع و آسان به ارباب رجوع گفت:برپایی میزهای خدمت ادارات در روستاها نقش مهمی در حل مشکلات و جلب اعتماد مردم دارد.

 افشاری پور افزود:عمده مسائل روستای حجت آباد و مشکلات مردم در مورد درخواست آنتن دهی تلفن‌های همراه ، آسفالت و زیرسازی معابر،مسکن،برق و همچنین بحث‌های اشتغال جوانان بود.
وی گفت: موضوعات مطرح شده و درخواست های مردم در روستای حجت آباد به دستگاه های مربوطه ارجاع داده شد و در حال پیگیری است.

یزدان افشاری پور با اشاره به ضرورت برپایی میز خدمت گفت: افزایش ارائه خدمت به مردم از مهمترین مزیت های برپایی میز خدمت است.