به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد دانشی رئیس حوزه بانک ملی جیرفت و عنبرآباد با افشاری پور فرماندار عنبرآباد دیدار و گفتگو کرد.

 فرماندار عنبرآباد طی این نشست عنوان کرد:  انتظار داریم بانک در پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مردم تعامل بیشتری داشته باشد.

وی افزود : باتوجه به مسافت طولانی شهر مردهک و روستاهای بخش جبالبارز جنوبی تا مرکز شهرستان عنبرآباد وجود نمایندگی بانک‌ ملی در این بخش بشدت حس میشود.

 افشاری پور در ادامه گفت : مکاتبات و پیگیری هایی در این خصوص با استانداری صورت گرفته و امیدواریم هر چه زودتر شاهد افتتاح نمایندگی بانک ملی در بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد باشیم.

دانشی،رئیس حوزه بانک ملی جیرفت و عنبرآباد نیز در این زمینه قول همکاری و مساعدت داد.