به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد صبح امروز بهروز مدیر فنی و حرفه ای شهرستان عنبرآباد با افشاری پور فرماندار و توکلی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری دیدار و گفتگو کرد.

 فرماندار عنبرآباد با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال عنوان کرد:فنی و حرفه ای با ارائه آموزش در زمینه های مختلف میتواند نقش بسزایی در افزایش اشتغال داشته باشد.

 افشاری پور در ادامه گفت:با ایجاد بستر های مناسب آموزشی باید  جوانان را به سمت کسب مهارت‌های فنی و حرفه ای سوق دهیم.

وی افزود:نگاه مهارت محور به حوزه اشتغال در دنیای امروز یک ضرورت است و پتانسیلهای موجود در شهرستان می‌طلبد در جهت توانمند سازی افراد جویای کار و ارائه آموزش های مهارتی ورود جدی داشته باشیم.