به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد ظهر امروز عیسی توکلی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری عنبرآباد طی بازید از نانوایی های عنبرآباد گفت :نظارت بر فعالیت نانوایی های عنبرآباد جدی تر میشود و هیچ یک از واحد های پخت نان اجازه تعطیلی به غیر از ایام مشخص شده را ندارند.

🔸توکلی عنوان کرد:گشت های مشترک بازرسی فرمانداری، اداره صمت، اتاق اصناف، بسیج، تعزیرات و شبکه بهداشت به طور مستمر فعالیت واحد های پخت نان را بررسی و با واحد های متخلف به طور جد برخورد خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری عنبرآباد گفت: در همین راستا طی بازدید امروز از نحوه فعالیت واحد های پخت نان عنبرآباد کسر سهمیه آرد تعدادی نانوایی بدلیل تعطیلی خارج از برنامه در دستورکار قرار گرفت. 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد