به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد؛ صبح امروز یزدان افشاری پور فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق توکلی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری و رضایی نماینده صمت بصورت سرزده از چند واحد نانوایی در سطح شهر عنبرآباد بمنظور بررسی عملکرد این واحدها با هدف ارتقای سطح کیفیت نان بازدید کردند.

افشاری پور طی این بازدید عنوان کرد:بدلیل عدم پخت نان و عرضه نان بی کیفیت و عدم رعایت مسائل بهداشتی سهمیه آرد ۲ واحد نانوایی به طور کامل قطع و به تعدادی از واحد ها تذکرات کتبی داد شد که در صورت برطرف نکردن مسائل موجود برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد