به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی با محوریت رفع مشکلات موسسه ثامن الحجج برگزار شد.

این جلسه با حضور افشاری پور فرماندار عنبرآباد و با محوریت تامین زمین جهت ساخت ساختمان موسسه ثامن الحجج و رفع مشکلات بیمارن خاص برگزار شد.