یزدان افشاری پور فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق بخشدار مرکزی ،معاون برنامه ریزی فرمانداری،مدیر راهداری و مدیر امور آب شهرستان از روند توسعه شبکه آب روستای خضرآباد بازدید کردند.

🔸 افشاری پور فرماندار عنبرآباد طی این بازدید عنوان کرد:مشکل آب شرب ۴۰۰ خانوار روستای خضرآباد با توسعه و تعویض شبکه داخلی مجتمع آب شرب این روستا برطرف خواهد شد.

🔸 وی گفت: با توسعه و تعویض شبکه داخلی روستای خضرآباد و در مجموع با بیش از ۴۰۰۰ متر لوله گذاری خط انتقال و توزیع مشکل آب شرب ۴۰۰ خانوار این روستا برطرف خواهد شد.

🔸افشاری پور با اشاره به گرمای فصل تابستان عنوان کرد: باتوجه به مصرف بالای آب در این فصل از مردم تقاضا داریم با صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب همکاری لازم در جهت تامین آب شرب را داشته باشند.