مانور انتخابات ۱۴۰۰در شهرستان عنبرآباد برگزار شد


🔻صبح دوشنبه 18 اسفند 99 با حضور محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآبادو مسئولان کمیته ها مانور انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان عنبرآباد برگزارشد🔻رئیسی فرماندار شهرستان عنبراباد در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات گفت:برگزاری مانور های انتخاباتی می تواند منجر به رفع نواقص ومشکلات احتمالی در نسخه نهایی شود تا کلیه تمهیدات لازم را بری برگزاری انتخابات سالم در نظرگرفت و برنامه ریزی کرد.


🔻وی خاطرنشان کرد:از چهارشنبه ۲۰اسفندماه ثبت نام داوطلبان شورای شهر آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۶اسفندماه ادامه خواهد یافت و داوطلبان میتوانند ار طریق کافی نت؛دفاتر پیش خوان و هم باحضور در فرمانداری میتوانند ثبت نام کنند وبرای جلوگیری از ازدحام ورعایت موازین بهداشتی از ورود همراه جلوگیری میشود


🔻فرماندار عنبرآباد گفت:این مانور فرصتی برای شناسایی نفاط ضعف و قوت قبل از ِغاز رسمی ثبت نام از داوطلبان انتخابات میباشد و امروز این مانور با موفقیت کامل برگزارشد