🔻 با حضور رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد،رئیس دفتر نماینده؛رئیس بهزیستی،  شهردار دوساری  و سایر مسئولین ۶مرکز خدمات بهزیستی  مثبت زندگی شهرستان عنبرآباد همزمان با سراسر کشور افتتاح شد


🔻 در ابتدای این مراسم رئیسی فرماندار شهرستان بیان داشتند: راه اندازی  این مراکز موجب ارتقای کیفیت خدمات بهزیستی،رعایت حقوق شهروندی تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات بهزیستی وبدون شک سطح رضایت مددجویان را نیز افزایش خواهد داد.

🔻سالاری زاده رئیس بهزیستی شهرستان عنبرآباد گفت: آئین افتتاح همزمان ۲۴۰۰ مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی توسط ریاست محترم جمهور برگزار میشود که همزمان ۶ مرکز خدمات بهزیستی در شهرستان عنبرآباد افتتاح میگردد.

🔻 سالاری زاده با تاکید بر اینکه مراکز مثبت زندگی همیار بهزیستی و مددجویان خواهند بود، اضافه کرد: این مراکز با توجه به اینکه توسط بخش غیردولتی اداره می‌شوند هم موجب اشتغالزایی افراد در جامعه شده و از طرفی مددجویان با دریافت خدمات از این مراکز  بصورت شفاف فعالیت‌های بهزیستی را دریافت خواهند کرد.

🔻وی بیان کرد: این مراکز موجب ارتقای کیفیت خدمات بهزیستی می‌شود که بدون شک سطح رضایت مددجویان را نیز افزایش خواهد داد.


🔻وی بیان داشت:مراکز مثبت زندگی در راستای گسترش ماموریت‌ها، نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه از سازمان بهزیستی، بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت های مردمی در قالب مراکز و موسسات غیردولتی و به منظور تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی از سوی سازمان بهزیستی راه‌اندازی خواهند شد.
 
🔻سالاری زاده افزود:در راه اندازی این مراکز به محور های مختلف به مواردی همچون مشارکت مردمی، محله محوری، تسهیل دسترسی، خانواده محوری، مددکار محوری، توجه به دولت الکترونیک، ارتقای سلامت اجتماعی و اجرای طرح های غربالگری و مشاوره ژنتیک توجه ویژه شده است.