با حضور محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛بلوچی بخشدار مرکزی؛رئیس بنیاد مسکن و جمعی ازمدیران و مسئولین شهرستان 2طرح هادی در روستاهای جهادآباد شهید سالاری و نظم آباد بخش مرکزی در قالب اجرای زیرسازی و آسفالت با اعتباری بالغ بر 1میلیارد 150میلیون تومان به بهره برداری رسید.


مسلمی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان عنبراباد گفت:طرح هادی روستای جهادآباد شهید سالاری شامل ۶هزار۳۰۰متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتباری بالغ بر ۷میلیارد ۵۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اجرا شده است.

وی بیان کرد:همچنین طرح هادی روستای نظم آباد شامل ۳هزار۳۰۰متر مربع زیرسازی وآسفالت با اعتباری بالغ بر ۴۰۰میلیون تومان محل اعتبارات ملی اجرا شده است


وی گفت:در مجموع جمعیتی بالغ بر ۳هزار۳۰۰نفر در روستاهای جهادآباد شهید سالاری و نظم آباد از مزایای این طرح بهرمند شدند