محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در جلسه‌ شورای اداری شهرستان گفت: از شئون‌مدیریت یک‌مدیر، حضور در بین جماعت مردم است.

وی گفت: تاسف میخورم از عدم حضور برخی مسئولین در مراسمات مذهبی و نماز جمعه شهر.

ایشان افزود: مدیری را سراغ دارم حتی یکبار در مجالس عمومی مذهبی دیده نشده !

رییسی با انتقاد از عدم حضور برخی مسئولین در نماز جمعه افزود: شاید بعضی مسئولین در شان خود نمی دانند که در نماز جمعه این شهر شرکت کنند شاید هم حضورشان در نماز جمعه جیرفت است.

ایشان عنوان داشت: چرا مراسمات می آید و می رود و مدیر فلان اداره  حتی زحمت زدن یک بنر را در درب ورودی اداره خود را به خود نمی دهند.

وی افزود: وظیفه ما است ولو از جیب گذاشتن برای مراسمات ملی و مذهبی خرج کنیم این وظیفه ما است، مدیر نباید بگوید برای این کار بودجه نداریم؟!