فرماندار عنبرآباد با رئیس و پرسنل ثبت احوال دیدار کرد


 همزمان با هفته ثبت احوال محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق یوسفی زاده معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری ضمن بازدید از اداره ثبت احوال عنبرآباد با رئیس وپرسنل این اداره دیدار و گفتگو کردند و با اهدای لوح از زحمات رئیس ثبت احوال تقدیر بعمل آوردند.


رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در این دیدار با تبریک هفته ثبت احوال گفت:نامگذاری این هفته فرصتی است ارزشمند به منظور تبیین تلاشهای خدمتگزاران عرضه ثبت احوال که منشاخدمات و تحولات چشمگیری بوده است


رئیسی رئیس ثبت احوال شهرستان عنبرآباد در این دیدار گفت:اداره ثبت احوال عنبرآباد در سال 1370شروع بکار کرد وطی این سالها خدمات خوبی به مردم نجیب ارائه کرده است


وی خاطرنشان کرد:در 8ماه سال 99در شهرستان عنبرآباد موالید ثبت شده 1022نفر؛ که 497نفر دختر و525نفر پسر میباشد.


رئیسی بیان داشت:میزان رشد جمعیت ۸ماه اول امسال نسبت به سال گذشته 1درصد بوده و قریب 98درصد واجدین شرایط این شهرستان برای کارت ملی ثبت نام کردند.


در این دیدار فرماندار شهرستان عنبرآباد با اهدای لوح تقدیر از زحمات رئیس اداره ثبت احوال تجلیل بعمل آورد