باحضور محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛جانشین ناحیه مقاومت سپاه؛مدیر آموزش پرورش؛رئیس دفتر نماینده؛شهرداران دوساری ومردهک؛رئیس شبکه بهداشت ودرمان و جمعی از مسئولین  از ایثار و فداکاری معلمین شهرستان عنبرآباد که در طرح ابتکاری با عنوان (معلمان سیار) حضور داشتند با اهدای لوح  تقدیر بعمل آوردند.


 معلمان فداکار شهرستان عنبرآباد  در طرح ابتکاری با عنوان «معلمان سیار» با همکاری آموزش پرورش شهرستان به‌صورت داوطلبانه با حضور در روستاهای شهرستان عنبرآباد، ضمن بررسی وضعیت دروس دانش‌آموزانی که به دلیل نبود اینترنت، نداشتن گوشی هوشمند و ... امکان استفاده از آموزش مجازی را نداشتند ، اشکالات درسی‌شان را برطرف میکردند