محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق یوسفی زاده معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری؛نماینده دادستان؛رئیس صمت و اتاق اصناف ؛رئیس شبکه بهداشت ودرمان واعضای ستاد مقابله با کرونا جهت نظارت بر اجرای محدودیت های کرونایی از بازار عنبرآباد بازدید کردندو 12واحد صنفی به دلیل فعالیت غیر قانونی پلمب شدند.


محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در حاشیه این بازدید گفت:مردم و بازاریان عنبرآباد در اجرای محدودیت های کرونایی در موج سوم همکاری خوبی داشتند و امروز اکثریت واحدهای صنفی غیر ضروری تعطیل بودند و تردد مردم در سطح شهر کمتر بود


وی گفت:در بازدید امروز 12واحد صنفی که بصورت غیر قانونی فعالیت میکردند تعطیل و پلمب شدند و روند نظارت بر بازار و اماکن عمومی توسط گشت کووید ۱۹ همچنان ادامه خواهد داشت.


رئیسی بیان داشت:واحدهای صنفی ضروری که فعالیت دارند باید پروتکل های بهداشتی را بخوبی رعایت کنند و نظارت مستمر توسط بازرسین انجام شود تا از وضعیت کنونی عبور کنیم.


وی گفت:طبق آمار دانشگاه علوم پزشکی روند بیماری کرونا در سطح شهرستان عنبرآباد کاهش چشمگیری داشته داشته است و این نتیجه  اقدامات انجام شده در سطح شهرستان و همکاری خوب شهروندان میباشد