محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق مسئول بازرسی فرمانداری در زمینه اجرای دور کاری کارکنان؛ رعایت پروتکل های بهداشتی و نحوه خدمات رسانی به مردم در دستگاهای اجرایی بصورت سرزده به سراغ  ادارات رفت


محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد در حاشیه این بازدید گفت:دستگاهای اجرایی شهرستان با اجرای دستورالعمل محدودیت های کرونایی و رعایت پروتکل های بهداشتی  در حال خدمات رسانی به مردم هستند.


وی گفت:خدمات به مردم باید به گونه ای باشد که ضمن تکریم ارباب رجوع و توجه به کوتاه کردن پروسه های اداری ،توجه به دستورات بهداشتی نیز مورد توجه کامل قرار گیرد و کار مردم  به نحو مطلوب انجام شود.