درخواست کشاورزان پیشرو از رئیسی فرماندارشهرستان عنبرآباد


 به واسطه کمبود نیروی کارگری به کشاورزان اجازه دهید، از ظرفیت نیروی افاغنه برابر مقررات و ضوابط استفاده نماییم نمایندگان کشت و صنعت؛مجتمع کشاورزی امام رضا (ع) ؛مجتمع کشاورزی وطن خواه وجمعی از کشاورزان پیشرو شهرستان عنبرآباد با محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد و یوسفی زاده معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری دیدار کردند و به دلیل کمبود نیروی کارگری خواستار استفاده از ظرفیت نیروی کارگری افاغنه برابر ضوابط و مقررات شدند


محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در این خصوص گفت:وظیفه داریم در سال جهش تولید از تمام تولیدکنندگان حمایت کنیم تا در بحث تولید محصولات کشاورزی بامشکل مواجه نشویم.


وی گفت:کشاورزان جنوب کرمان و شهرستان عنبرآباد در فصل زمستان (طرح استمرار)بخش عظیمی از نیاز کشور در بحث تولید محصولات سیب زمینی؛پیاز و غیره را تامین کنند اگر حمایت نشوند قطعا دچار مشکل خواهیم شد.


رئیسی با بیان اینکه امروز جمعی از کشاورزان پیشرو ونمایندگان مجتمع های کشاورزی بزرگ منطقه به فرمانداری مراجعه کردند و اظهار داشتند:سالانه مقادیری از محصولات کشاورزی به دلیل عدم جمع آوری بواسطه کمبود نیروی کارگری از بین میرود.


وی افزود:کشاورزان تقاضا دارند با تدبیر مسئولین شهرستان واستان؛نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی بتوانند از ظرفیت نیروی کارگری اتباع افغانستان برابر ضوابط و مقررات استفاده کنند.


فرماندار عنبرآباد گفت:سال های گذشته به دلایلی سکونت اتباع افغانی در شهرستان عنبرآباد ممنوع شده است که مشکلات فراوانی در بحث نیروی کارگری در فصل کاشت و برداشت محصولات کشاورزی برای کشاورزان ایجاد شده استامیداوریم استاندار محترم؛نماینده مردم در مجلس؛فرماندار محترم در این خصوص چاره اندیشی کنند تا مشکل  کشاورزان در زمان برداشت خرما و فصل کاشت سیب زمینی و پیاز طرح استمرار حل فصل شود


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد