فرماندار عنبرآباد عنوان کرد:


نانوایی های عنبرآباد زیر ذره بین بازرسان/پلمپ و کسر سهمیه واحدهای نانوایی که بهداشت را رعایت نکنند/نانوایی ها باید نان باکیفیت پخت کنند/برخورد جدی با متصدیان نانوایی های که آرد را در بازار آزاد بفروش برسانند


 با حضور محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری؛بخشدار مرکزی؛رئیس دفتر نماینده؛رئیس غله شهرستان جیرفت؛رئیس صمت؛مدیر شبکه بهداشت و جمعی از مسئولین شهرستان و متصدیان نانوایی ها جلسه تعزیرات آرد ونان شهرستان در محل فرمانداری عنبرآباد برگزارشد


محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در این جلسه گفت:باتوجه به اینکه بهداشت و کیفیت نان اولویت های اول در صنف نانوایی ها است؛ بازرسی های ویژه از نانوایی ها در عنبرآباد تشدید میشود و بصورت منظم ادامه خواهد داشت.


🔻وی گفت:در صورت عدم رعایت بهداشت در نانوایی ها و کیفیت نامطلوب پخت نان در چارچوب قانون واحدهای متخلف پلمپ و کسر سهمیه خواهند شد.


فرماندار عنبرآباد خاطرنشان کرد:اجازه نخواهیم داد آرد نانوایی ها در بازار آرد بفروش برسد عزم ما برای حذف متخلفان جدی و سهمیه نانوایی ها در حال بازنگری است.


وی بیان کرد:بازرسی های دوره ای  از نانوایی ها در سطح شهرستان با حضور نماینده فرمانداری؛شبکه بهداشت؛صنعت معدن؛تعزیرات؛غله و اتحادیه نانوایی ها و غیره انجام میشود و تمام نانوایی ها زیر زره بین بازرسی هستند.


وی با بیان اینکه  بعضی نانوایی ها عادت کردند که نان بی کیفیت دست مردم بدهند گفت:باید این وضعیت ساماندهی شود و نان با کیفیت به دست مردم برسد؛ اگر  نانوایی توانایی پخت نان باکیفیت را نداشت برخورد قانونی صورت بگیرد.


معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری در این جلسه گفت:بازدید از صنف نانوایی ها از هفته گذشته آغاز شده و سه واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت بهداشت و وضعیت نامطلوب کیفیت نان پلمپ شدند.


وی افزود:طبق دستور فرماندار محترم نظارت ها بیشتر خواهد شد و نظر به کیفیت و رعایت بهداشت سهمیه نانوایی ها قابل تغییر و تجدید نظر است


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد