دیدار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با فرماندار شهرستان عنبرآباد

مهندس مهدوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان به اتفاق شادجو رئیس اداره برق عنبراباد با رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری و شهردار دوساری دیدار و گفتگو کردند.مهندس مهدوی مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب در این دیدار گفت:طی چند سال گذشته اقدامات قابل قبولی در سطح شهرستان در بحث رفع افت ولتاژ انجام شد


وی گفت:طی سه سال گذشته بیش از 80ترانس در سطح شهرستان عنبرآباد نصب شده است تا بتوانیم وضعیت مطلوبی در شهرستان داشته باشیم.


وی با بیان اینکه فرماندار شهرستان حمایت های خوبی از مجموعه اداره برق داشتند اظهار داشت:سال گذشته شرکت توزیع برق بیش از 14میلیارد تومان در بخش های مختلف در عنبرآباد هزینه کرده است.


مهدوی گفت:پست 400 مگاواتی برق شهرستان جیرفت تا آخر هفته آینده آماده میشود و بزودی وارد مدار خواهد شد وبا این اقدام مشکلات برق در حوزه  جنوب به حداقل خواهد رسید.


فرماندار عنبرآباد در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده درسطح شهرستان گفت:با تدبیر خوبی که داشتید رضایت نسبی ایجاد شده و مشکلات در حوزه برق به حداقل رسیده استروابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد