باحضور فرماندار؛مسائل و مشکلات اهالی روستای سلمان آباد بررسی شد


 با حضور رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛ بلوچی بخشدار مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی؛ رئیس آبیاری  و جمعی از اهالی روستای سلمان آباد مسائل و مشکلات این روستا مورد بررسی قرار گرفت ودر جهت رفع مشکل آب کشاورزی و آب شرب این روستا قول مساعد داده شد


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد