جلسه ستادسوخت باحضور محمود رئیسی فرماندارشهرستان عنبرآباد؛سمندری معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری؛بخشدار مرکزی و جبالبارز جنوبی؛شهردار عنبرآباد وسایر مسئولین مربوطه در محل فرمانداری عنبرآباد برگزار شد


محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد در این جلسه اظهار داشت: تمام جایگاه های عرضه سوخت موظف هستند دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند اگر کوتاهی صورت بگیرد با آنان برخورد قانونی میشود


وی گفت: باید قبل از فصل پاییز در خصوص نحوه توزیع وفروش نفت سفید برنامه ریزی صورت گیرد تا مردم بتوانند به راحتی نفت سفید دریافت کنند و مانند سال های گذشته با مشکل مواجه نشویم


وی اظهار داشت: باید حوزه فعالیت تمام عاملین توزیع و فروش نفت سفید در مناطق شهر؛روستا و عشایری مشخص شود و هیچ کس اجازه فروش نفت سفید خارج از حوزه مشخص شده را نداشته باشد


گفتنی است امسال توزیع نفت سفید بصورت کارتی خواهد بود؛لذا شهروندان باید هرچه زودتر کارت بانکی خود را در سامانه ثبت نام کنند تا سهمیه نفت سفید آنها روی کارت ثبت شود


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد