باحضور محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛شاهرخی مدیرکل عشایری جنوب استان؛زحمتکشان مدیر اداره عشایری عنبرآباد؛سکندری مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری و جمعی از عشایر  طرح انتقال آب از  موتور پمپ های آب کشاورزی به مزارع و باغات کشاورزی عشایر عنبرآباد با هدف بهره وری بهتر در روستای سلمان آباد با اعتباری بالغ بر 1میلیارد ۶۰۰میلیون تومان بصورت بلاعوض آغاز شد.


مدیرکل عشایری در حاشیه این آغاز این طرح گفت:باتوجه به مشکلات کم آبی عملیات انتقال آب از موتور پمپ های عشایر عنبرآباد به مزارع وباغات  عنبرآباد آغاز شد.


وی گفت:به منظور افزایش راندمان آبیاری و بهره وری بهتر خط انتقال آب از 8مشاع واگذار شده به عشایر حوزه شهرستان بطول 6هزار 400متر انجام‌خواهد شد.


وی خاطرنشان کرد:جهت انتقال آب از موتور پمپ های کشاورزی عشایر از لوله 160 استفاده میشود وبیش از 400هکتار از مزارع وباغات  تحت پوشش قرار خواهند گرفت و بیش از 1میلیارد 600میلیون تومان بصورت بلاعوض هزینه خواهد شد.

وی گفت:با اجرای این پروژه ۱۲۰خانوار عشایری از مزایای  این طرح بهرمند خواهند شد و تا دوماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.


وی در پایان از حمایت های بی دریغ فرماندار شهرستان عنبرآباد از عشایر تقدیر تشکر کرد


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد