شاهرخی مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان بهمراه گروهی معاون عمرانی اداره کل، زحمتکشان رئیس امور عشایری شهرستان و سکندری مدیرعامل شرکت عشایری با محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد دیدار و گفتگو کردند


فرماندار عنبرآباد در این دیدار جامعه عشایر را قشری مولد و کم توقع دانست و لزوم توجه بیش از پیش به جامعه زحمتکش عشایر را مورد تاکید قرار داد و آمادگی همکاری مجموعه فرمانداری و ادارات شهرستان را در این خصوص اعلام نمود


مدیرکل عشایری جنوب استان کرمان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های فرماندار عنبرآباد به قشر زحمتکش عشایر گزارشی از عملکرد سال ۹۸ را ارائه کرد


در این دیدار به تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات و بیان آخرین وضعیت عشایری شهرستان پرداختند


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد