عصر سه شنبه  دکتر اعظمی نماینده مردم شریف جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی؛محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛معاونین فرماندار؛بخشدار مرکزی؛شهردار دوساری؛موحد رئیس دفتر نماینده ؛جمعی از مسئولین ودهیاران واعضای شورای روستاها از راه ارتباطی گمرکان به امجز  و روستای امجز بازدید کردندو همچنین با مردم این روستا از نزدیک دیدار وگفتگو کردند


نماینده مردم شریف جیرفت وعنبرآباد در مجلس در این بازید گفت:از روستای گمرکان قبلا بازدید را داشتیم و برای اولین بار به روستای امجز سفر کردیم.


وی گفت:بعنوان نماینده مردم وظیفه دارم از روستاها بازدید کنم واز نزدیک با مشکلات آشنا بشیم تا بتوانیم جهت رفع مشکلات برنامه ریزی انجام بدهیم.


وی با بیان اینکه پروژه راه روستای گمرکان به امجز به طول 16کیلومتر میباشد گفت:9کیلومتر این مسیر مشکل دارد که 3کیلومتر آن تا ۶ماه آینده آسفالت میشود و1کیلومتر دیگر زیرسازی خواهد شد.


اعظمی گفت:5کیلومتر دیگر این مسیر نیاز به اعتبار دارد پیگیری خواهیم کرد که در اسرع وقت این پروژه به اتمام برسد تا مردم بتوانند به راحتی در این مسیر تردد نمایند.


اعظمی خاطرنشان کرد:بنده بعنوان نماینده مردم خجالت میکشم پس از ۴۰سال مردم به من مراجعه میکنند و هنوز جاده ندارند و افرادی هستند در چنین وضعیتی به بیت المال دست درازی میکنند درحالی که مردم ما از کمترین امکانات بهرمند هستند.


وی افزود:این منطقه میتوانند گردشگران زیادی را جذب کند اما نبود راه دسترسی مناسب باعث شده این منطقه ناشناخته بماند و قطعا پیگیری خواهیم کرد از اعتبارات ملی مشکلات روستای امجز و 40روستای دیگر برطرف شود.


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد