محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق سمندری معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری بمناسبت هفته بهزیستی با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان دیدار و گفتگو نمودند.


فرماندار شهرستان عنبرآباد ضمن تبریک هفته بهزیستی گفت: دراین شرایط بسیار حساس کشور و شیوع بیماری کرونا  رسالت مسئولین بسیار سنگین است به خصوص برای کارکنان بهزیستی که با جامعه هدف آسیب پذیر سر و کار دارند.


محمود رئیسی همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و نکات پیشگیرانه بویژه استفاده از ماسک توسط کارکنان  و ارباب رجوع برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا را حائز اهمیت دانست.


دراین دیدار فرماندار عنبرآباد ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند بهزیستی بر ارائه خدمات مطلوب، تکریم ارباب رجوع و پیگیری امورات شهروندان بویژه گروه هدف تا حصول نتیجه تاکید کردند.


در پایان سالارزاده رئیس اداره بهزیستی ضمن بیان عملکرد سال ۹۸ برنامه های هفته بهزیستی را بیان کرد و با اهدای لوح سپاس از طرف مدیرکل بهزیستی استان به رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به لحاظ همکاری در طرح ها و برنامه های اداره بهزیستی شهرستان تقدیر گردید.


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد