عصر امروز محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد؛داوریان ریاست محترم دادگستری؛دادستان عنبرآباد؛ مروجی مدیرکل صمت جنوب استان؛امام جمعه موقت مردهک؛معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری وجمعی از مسئولین شهرستان و اهالی روستا مشکلات سرمایه گذار معدن مس  روستای پیدنکوئیه بخش جبالبارز جنوبی بررسی شد.


فرماندار عنبرآباد در این نشست اظهار داشت:اختلافاتی بین برخی افراد و سرمایه گذار در خصوص معدن پیدنکوئیه وجود دارد که باید در این خصوص به نحوی عمل کنیم که حقی از کسی ضایع نشود.


وی خاطرنشان کرد:ملاک برای تمام افراد باید قانون باشد ما از سرمایه گذاران در سطح شهرستان حمایت خواهیم کرد و مشکلات با ورود سیستم قضایی  بررسی و حل فصل خواهد شد.


دادستان عنبرآباد در این نشست گفت:دستگاه قضا در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سال جهش تولید با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده است وهر اقدامی که توقف جهش تولید گردد برخورد خواهیم کرد.


وی خاطرنشان کرد:قوه قضائیه نقش بسزایی در تامین امنیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دارد بایستی از انجام اقداماتی که منجر به فرار سرمایه گذاران می شود جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد:حمایت دستگاه قضا در این رابطه  منجر شد که سرمایه گذاران در جهت راه اندازی معادن پای کار بیایند.


 وی افزود:در واقع رونق معادن موجب اشتغال زائی در افراد بومی منطقه میشود که این امر کاهش آسیب های اجتماعی از قبیل فقر؛بیکاری و اعتیاد را در پی خواهد داشت و منجر با کاهش جرائم خواهد شد


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد