جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران(مدیریت بحران) شهرستان عنبرآباد به ریاست محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد وسایر اعضای ستاد در محل فرمانداری عنبرآباد برگزار شد


 جلسه مدیریت بحران شهرستان در آخرین ساعات وقت اداری بدون اطلاع قبلی با هدف سنجش میزان آمادگی دستگاهای اجرایی در راستای برنامه ریزی مانور زلزله فرضی 6/4ریشتر و امداد رسانی در مواقع اضطراری برگزار شد که مدیران در این جلسه بموقع حضور پیدا کردند که نشان از آمادگی کامل مدیران دستگاهای اجرایی بود


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد