رگزاری جلسه جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در عنبرآباد

با حضورمحمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد، داوریان رئیس دادگستری عنبرآباد، سبحانی دادستان شهرستان عنبرآباد، شریفی رئیس زندان جیرفت و محمد رئیسی مسئول مددکاری زندان و جمعی از خیرین جلسه جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در محل دفتر فرماندار  عنبرآباد برگزار شد


رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد گفت: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد یک اقدام خداپسندانه ای است قطعا این کار خیرخواهانه باقیات صالحات در زندگی شما میباشد وآن چیزی که برای ما و شما می ماند همین حسنات است.


وی افزود: سال گذشته با کمک و پیگیرهای  رئیس دادگستری و  دادستان شهرستان کمک های قابل توجهی جمع آوری شد، امیدواریم امسال هم با کمک های مسئولین وخیرین بتوانیم تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد شوند وبه آغوش گرم خانواده برگردند


رئیسی گفت: قطعا امسال هم کمک های خوبی در سطح شهرستان جمع آوری خواهد شدو ستاد دیه کمک های بیشتری اختصاص خواهد داد تا زندانیان نیازمند بیشتری از زندان آزاد شوند


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد