فرماندار عنبرآباد  با اشاره به افزایش شیوع بیماری کرونا در عنبرآباد گفت: ادارات و دستگاهای اجرایی شهرستان به جزء ارگان های نظامی؛خدماتی؛درمانی و امدادی تا اطلاع ثانوی  با دو سوم پرسنل فعالیت خواهند کرد و یک سوم در مرخصی یا دور کاری باشند


محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت:با توجه به موج دوم بیماری کرونا در شهرستان عنبرآباد ادارات شهرستان با دو سوم ظرفیت پرسنل خود تا اطلاع ثانوی فعالیت خواهند داشت.


وی بیان کرد:در این زمینه به طور گردشی استفاده از نیرو ها انجام می گیرد و حدود دوم سوم باید در محل کار باشند و یک سوم در مرخصی یا دور کاری باشند و مرخصی آنها جز مرخصی استحقاقی سالانه بحساب نخواهد آمد


وی با اشاره به اینکه ستاد مقابله با ویروس کرونا در سطح شهرستان فعالیت های گسترده ای  در حال انجام است گفت:تمام پرسنل دستگاها و ادارات باید از ماسک و دستکش استفاده کنند و با حفظ فاصله اجتماعی خدمات ارائه کنند و ارباب رجوع ملزم است برای ورود به ادارات مربوطه از دستکش و ماسک استفاده کند.


رئیسی گفت:این مصوبه شامل ارگان های نظامی؛خدماتی؛درمانی و امدادی عنبرآباد نمیشود و باید خدمات رسانی به مردم به نحو مطلوب صورت گیرد.


فرماندار عنبرآباد با بیان اینکه در صورت قرمز شدن وضعیت شهرستان محدودیت ها وسخت گیری بیشتر اعمال میشود ،عنوان کرد:ضرورت هرچه بیشتر رعایت کردن مردم احساس میشود ودر این راستا مردم باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنند واز ماسک و دستکش استفاده کنند وحتی الامکان از خانه خارج نشوند.


وی گفت:محدودیت های ترافیکی در سطح شهر عنبرآباد ادامه خواهد داشت و نظارت بر اصناف به صورت منظم توسط اماکن و نیروهای شبکه بهداشت انجام میشود وسایر مکان ها ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی خود هستند


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد