باحضور محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد؛یحیی یوسفی زاده معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری؛رستم نوزادی عضو شورای شهر عنبرآباد و مطهری مدیر آب وفاضلاب نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب فاضلاب شهرعنبرآباد در محل دفتر فرماندار این شهرستان برگزار شد


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد