محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در حاشیه این بازدید گفت:صبح امروز در جمع کشاورزان و واسطه ها حضور پیدا کردیم.


وی گفت:طبق تشخیص بعمل آمده واسطه ها خیلی تاثیر گذار هستند ودر بحث افت قیمت پیاز رایزنی شد.


رئیسی گفت:همچنین از نظر فیزیکی  حضور خودروها و کامیون ها که برای خرید محصولات کشاورزی می آیند جای مناسبی نبود که با هماهنگی دادستان و نیروی انتظامی جابجا خواهند شد ودر میدان تره بار مستقر خواهندشد.


فرماندار عنبرآباد گفت:در خصوص قیمت محصول پیاز سازمان مرکزی و سپاه حضور دارند و قیمت بهتری نسبت به آنچه که واسطه ها اعلام می کردند خریداری میکردند


رئیسی بیان داشت:با انجام خرید توافقی توسط این سازمان مرکزی و سپاه وضعیت بهتر شده است باید این روند ادامه داشته باشد تا قیمت مطلوب تر شود


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد