محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد طی تقاضای مدیر مزرعه کشاورزی شلمچه و دستور استاندار محترم به اتفاق مدیر جهاد کشاورزی، مدیر ثبت اسناد و املاک و مدیر آب منطقه ای از مزرعه کشاورزی شلمچه بازدید کردند


در این بازدید با توجه به اینکه مزرعه کشاورزی مجاور رودخانه هلیل رود قرار دارد فرماندار عنبرآباد از مدیران مربوطه جهت تعیین حریم رودخانه را خواستار شد


محمود رئیسی در ادامه گفت: برطرف کردن مسائل و مشکلات کشاورزان در شهرستان از اولویت های دستگاه های اجرایی می باشد


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد