محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق یوسفی زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و شادجو رئیس اداره برق شهرستان از پروژه احداث روشنایی بلوار جمهوری شهر عنبرآباد بازدید کردند


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد