معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری عنبرآباد عنوان کرد:


جلسه شورای آرد ونان شهرستان عنبرآباد باحضور یحیی یوسفی زاده معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری؛رئیس صنعت معدن وتجارت؛نخعی رئیس غله وسایر مسئولین مربوطه در محل فرمانداری عنبرآباد برگزار شد

یوسفی زاده معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری در این جلسه گفت:نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در نانوایی های عنبرآباد در آستانه ماه مبارک رمضان به منظور عرضه نان با کیفیت تشدید میشود.

وی خاطرنشان کرد:لازم است دستگاهای نظارتی و بازرسی،رعایت پروسه های بهداشتی در تمام اصناف بویژه نانوایی ها را با شدت پیگیری و نظارت کنند.

یوسفی زاده گفت:در ماه مبارک رمضان ساعت پخت نانوایی به نحوی تنظیم شود که طرح فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود ودر عین حال مشکلی در تامین نان برای مردم بوجود نیاید.

وی همچنین خواستار برخورد با نانوایی های متخلف در سطح شهرستان شد گفت:چناچه تخلف در نانوایی ها صورت گیرد سهمیه آرد آن کمتر خواهد شد


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد