سرهنگ خضری به اتفاق سرگرد موسی پور نمایندگان بسیج سازندگی سپاه مقاومت کرمان به منظور تهیه و تامین اقلام و مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت احداث منازل مسکونی در منطقه سیل زده رودبار جنوب (زهکلوت) با محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد مذاکره کردند

طی این دیدار مقرر شد به جهت نزدیکی  مسافت  شهرستان عنبرآباد به شهرستان رودبار جنوب اقلام مورد نیاز جهت ساخت منازل مسکونی توسط بسیج سازندگی کرمان در شهر عنبرآباد خریداری و به زهکلوت منتقل شود.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد