با حضور سبحانی دادستان عنبرآباد،یوسفی زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری،سرهنگ کرمشاهی جانشین فرمانده نیروی انتظامی و دیگر اعضای شورای تامین فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان عنبرآباد از اعضای شورای تامین تقدیر به عمل آورد.

سرهنگ سنجری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان عنبرآباد با اهدای لوح سپاس به محمود رئیسی فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان عنبرآباد از خدمات وی تقدیر کرد.


همچنین سرهنگ سنجری با اهدای لوح سپاس از اعضای شورای تامین شهرستان عنبرآباد نیز تقدیر به عمل آورد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد